aim investeringer


AIM investeringer er investeringer blir laget inn i den Alternative Investeringen markedselskaper, listet opp i London Børsen.

AIM, London Beholdning Bytter internasjonalt marked for mindre voksingseselskaper, blir sett er da det Europeiske alternativet til å investere i NASDAQ listet opp mindre vekstselskaper, skuller begge grupper har liknende investering-basert profiler.

Da en gruppe av selskaper til å investere i, på AIM du vil finne forretninger seg strekker fra vågestykke hovedstad-ryggede oppstartinger til godt-etablerte organisasj0ner se til å utvide seg.

Som for investeringsbredde du kan velge fra over 2.500 selskaper blir listet opp i AIM.

Et problem som du kan møte på det AIM marked er mangelet av liquidity for mindre selskaper. Men, dette problemet er universell i natur i meste markedene omkring verdenen.

Faktisk mange AIM selskaper har laget overgangen til Utvekslingen HovedMarkedet følger deres suksess og positiv erfaring på AIM.

Hvorfor lager AIM Investeringer

Formålet for mest AIM investorer er til å fao inn i mindre selskaper på de tidlige trinnene av deres utvikling.

Men tenker på risikoen profilen fra investorperspektiv er forskjellig fra LSES HovedMarked.

For eksempel til å forbinde AIM, selskaper ikke trenger en spesiell økonomisk sporprotokoll eller handelhistorie. Der ikke er også noen minimumskrav i termer av størrelse eller antall shareholders.

Til å lære mere om investere i det AIM marked, det er adskillige profesjonell grupper, slik som investeringsrådgiverer og stockbrokers, kan hjelpe det.

Til å lære mer, londonstockexchange com vevet stedet, for eksempel, har en searchable liste av meklere tilgjengelig og ytterligere opplysninger om selskapene blir listet opp på seg AIM.


Risiker Disclosure og Termer av Bruk



Fra AIM investeringer paginerer til Investeringer indeks





Copyright © 2014-2020 www.Forex-Guide.net. All rights reserved