Home
Forex Blog
Site Map
Site Search
Learn Forex
Learn FX Trading
FX Trading Solutions
Trading Information
Mini FX Accounts
More Forex Resources
Currency Exchanges
Banks - Aa to Che
Banks - Chi to For
Banks - Fou to Lar
Banks - Las to Nor
Banks - Nor to Sal
Banks - Sal to Tyl
Banks - Uni to Yum
Investments
Investments II
Deutsch
Deutsch 2
Español
Español 2
Français
Français 2
Italiano
Italiano 2
Nederlands
Nederlands 2
Nihongo
Nihongo 2
Polski
Polski 2
Svenska
Svenska 2
Português
Português 2
Norsk
Hangungmal
Hangungmal 2
Russkiy Yazyk
Russkiy Yazyk 2
Billionaires
Pinyin
Pinyin 2
Greek
Suomeksi
Suomeksi 2
Suomeksi 3
Suomeksi 4
Stock Brokers
Venture Capital
Refinance

XML RSS
What is this?
Add to My Yahoo!
Add to My MSN
Add to Google
 

akcyjny rozłam strategia

Akcyjny rozszczepiony strategia celować od specjalny sytuacja dzwonić akcyjny rozłam handlować zapas.

Akcyjny rozłam być decyzja the firma rada dyrektorów the liczba część który być znakomity więcej część aktualny udziałowiec.

The termin "rozłam" nawiązywać do the wzrost w the liczba część inwestor posiadać.

Na przykład, w 2 for-1 rozszczepiać rozszczepiać udziałowiec dostawać dodatkowy część dla dodatkowy część posiadać.

Gdy the znakomity wartość the firma teraz dzielić więcej część, the przytaczać wartość the część także odbijać ten zmiana.

Najwięcej strategia akcyjny rozłam zazwyczaj odnosić sie the pospolity postrzeganie który akcyjny rozłam móc w oddolny cena akcji nacisk.

Tam być kilka przytaczać powód dla ten postrzeganie.

Dla jeden, the zapas zazwyczaj wzrastać przez długi czas przed the rozłam.

Tak, the cena na część potrzeba ciąć ono dostępny mały inwestor i targowy płynność.

Narosły płynność dla mały inwestor, długookresowy cena akcji wzrost trend, i the sygnalizacyjny skutek the akcyjny rozłam (inwestor móc że the firma wierzyć the przyrost kontynuować w przyszłości także, tak the potrzeba dla rozłam) móc, oddolny cena nacisk.

Że stosować odwrotność zapas rozłam, dokąd the liczba część zmniejszać.

The firma motywacja dla taki rozłam być także różny, wliczając the cena na część różny od the Giełda Papierów Wartościowych (taki minimalny poziom cen istnieć).

Naturalnie, ten targowy postrzeganie móc mylny na indywidualny firma akcyjny rozłam, ten typ strategia ryzykowny.

Najwięcej inwestor uzupełniać taki podstawowy akcyjny rozłam strategia z otaksowanie-opierać się analiza, i zakup/bubel firma akcyjny rozłam który być pod/akcyjny od podstawa akcyjny.

Akcyjny Rozszczepiony Strategia - Firma

Dla firma, akcyjny rozłam wzrastać the liczba znakomity część, wzrastający płynność, che korzystać inwestor.

Dostawać móc narosły poziom uwaga the firma dostawać, tak jak narosły analityk.

Gdy the firma znać lepiej the inwestorski społeczność, ono móc także że the firma mieć łatwy czas dodatkowy dług lub sprawiedliwość zagadnienie the społeczeństwo.

The opuszczony ewidencyjny asymetria (móc the firma znać o themselves vs. móc the inwestor znać) móc także w opuszczony pożyczanie tempo (na przykład) dla the pieniądze the firma móc.


Ryzyko Wyjawienie i Termin UseOd akcyjny rozłam strategia strona Inwestycja Przewdonik wskaźnik