Home
Forex Blog
Site Search
Site Map
Learn Forex
Learn FX Trading
FX Trading Solutions
Trading Information
Mini FX Accounts
More Forex Resources
Currency Exchanges
Banks - Aa to Che
Banks - Chi to For
Banks - Fou to Lar
Banks - Las to Nor
Banks - Nor to Sal
Banks - Sal to Tyl
Banks - Uni to Yum
Investments
Investments II
Deutsch
Deutsch 2
Español
Español 2
Français
Français 2
Italiano
Italiano 2
Nederlands
Nederlands 2
Nihongo
Nihongo 2
Polski
Polski 2
Svenska
Svenska 2
Português
Português 2
Norsk
Hangungmal
Hangungmal 2
Russkiy Yazyk
Russkiy Yazyk 2
Billionaires
Pinyin
Pinyin 2
Greek
Suomeksi
Suomeksi 2
Suomeksi 3
Suomeksi 4
Stock Brokers
Venture Capital
Refinance

XML RSS
What is this?
Add to My Yahoo!
Add to My MSN
Add to Google
 

investerings effecten

Er zijn vele types van beschikbare investeringseffecten, waarvan populairst voorraad en bandeffecten is.

Traditioneel, zijn de effecten gecategoriseerd in schuld en gelijkheidseffecten, en tussen drager en geregistreerde effecten.

Nochtans, draagt de definitie van een „veiligheid“ een bredere waaier van financiële instrumenten.

Naast de bankwezendefinities van een „veiligheid“, zou men moeten opmerken dat de termijn een afzonderlijke wettelijke definitie heeft.

De Effecten van de investering - Classificatie

De effecten zijn geclassificeerd volgens de volgende categorieën:

  • Uitgever
  • Munt van benaming
  • De rechten van de eigendom
  • Termijn aan rijpheid
  • Graad van vloeibaarheid
  • De betalingen van het inkomen
  • De behandeling van de belasting

Misschien is meest onderscheidende één van deze classificaties betreffende het uitgevende lichaam van de veiligheid.

De uitgevers van effecten omvatten commerciële bedrijven, overheidsagentschappen, plaatselijk autoriteiten en internationale en supranationale organisaties.

Om de classificaties en de marktactie van de de effectenuitgevers en houders te regelen, is er een bestuursorgaan op zijn plaats genoemd de de Effecten van de V.S. en Commissie van de Uitwisseling (seconde).

Seconde bepaalt effecten zoals

„om het even welke nota, voorraad, schatkistvoorraad, veiligheidstoekomst, band, obligatie, certificaat van belang of participatie in om het even welke winstdelende overeenkomst of in om het even welke olie, gas, of andere minerale royalty of huur, om het even welk collateraal-vertrouwenscertificaat, preorganizationcertificaat of abonnement, overdraagbaar aandeel, investeringscontract, stemmen-vertrouwenscertificaat, depositobewijs voor een veiligheid, gezet om het even welk, roepen, spreken overzich, optie, of voorrecht op om het even welke veiligheid, depositobewijs, of groep of index van effecten niet uit (met inbegrip van om het even welke rente daarin of daarvan gebaseerd op de waarde), of gezet om het even welk, vraag, spreken overzich, optie niet uit, of voorrecht ingegaan in op nationale effecten uitwisseling met betrekking tot vreemde valuta, of in het algemeen, om het even welk die instrument algemeen als een „veiligheid“ wordt bekend;

of om het even welk certificaat van belang of participatie in, tijdelijk of tussentijds certificaat voor, ontvangstbewijs voor zich, of waarborg of recht aan of aankoop, om het even welke het onthouden van in te tekenen;

maar munt of om het even welke nota niet, ontwerp, wissel, of goedkeuring zal omvatten van bankiers die een rijpheid op het tijdstip van uitgifte van het overschrijden van negen maanden hebben, exclusief van dagen van gunst, of geen vernieuwing daarvan de rijpheid waarvan eveneens beperkt is. „


De Onthulling van het risico en Termijnen van GebruikVan de pagina van investeringseffecten aan de index van de Gids van Investeringen