Home
Forex Blog
Site Search
Site Map
Learn Forex
Learn FX Trading
FX Trading Solutions
Trading Information
Mini FX Accounts
More Forex Resources
Currency Exchanges
Banks - Aa to Che
Banks - Chi to For
Banks - Fou to Lar
Banks - Las to Nor
Banks - Nor to Sal
Banks - Sal to Tyl
Banks - Uni to Yum
Investments
Investments II
Deutsch
Deutsch 2
Español
Español 2
Français
Français 2
Italiano
Italiano 2
Nederlands
Nederlands 2
Nihongo
Nihongo 2
Polski
Polski 2
Svenska
Svenska 2
Português
Português 2
Norsk
Hangungmal
Hangungmal 2
Russkiy Yazyk
Russkiy Yazyk 2
Billionaires
Pinyin
Pinyin 2
Greek
Suomeksi
Suomeksi 2
Suomeksi 3
Suomeksi 4
Stock Brokers
Venture Capital
Refinance

XML RSS
What is this?
Add to My Yahoo!
Add to My MSN
Add to Google
 

leer over effectenbeurzen

Om over effectenbeurzen te leren, kunt u dergelijke onderwijsmiddelen gebruiken zoals boeken, hoedeprogramma's, klaslokaalonderwijs, en effectenbeursspelen.

Veel teveel gaan de effectenbeurs zonder eerst het leren in hoe te om voorraden te taxeren hoe te om effectenbeursstrategieŽn te formuleren, of hoe te om risico's te beheren.

De vallen en opstaan kunnen zeer dure methode zijn om onderwijs in de effectenbeurs te krijgen, hoewel er geen waarborgen zijn dat om het even welk officieel onderwijs of het leren over de markten resultaten zal verbeteren.

Voor velen, moet ťťn van de eerste bestemmingen over effectenbeurzen te leren naar de websites van de marketplaces',- uitwisselingen gaan.

Deze middelen omvatten:

  • nasdaq.com
  • nyse.com
  • amex.com
  • phlx.com
  • bostonstock.com

Van deze plaatsen, kunt u informatie over onderwijsmiddelen, gesponsorde klassen bij het leren hoe te in de markt te investeren, verordeningen en regels, en veel andere soorten informatie over de uitwisseling en de effectenbeurs vinden.

Leer over Effectenbeurzen - Boeken

Er zijn een dat over boekenkennis kan worden gezegd.

Het vervangt geen daadwerkelijke ervaring met het investeren in de effectenbeurs, maar het leren van boeken over het formuleren van strategieŽn en de technieken van het risicobeheer zal een stevige stichting verstrekken.

Van alle vormen van het investeren, kan de effectenbeurs zijn met het meeste materiaal op boekformaat.

De beschikbare boeken omvatten:

De Effectenbeurs door Richard J. Teweles, Edward S. Bradley

De Cursus van de Effectenbeurs door George A. Fontanills, Tom Gentile Voorraad die voor Modellen door Paul Mladjenovic investeren

Leer over Effectenbeurzen - de Programma's en de Klassen van de HoedeDe hoede voor handeldoeleinden werkt veel op gelijkaardige manier zoals de hoedeprogramma's in het bedrijfsleven gewoonlijk.

De mentor is een gevestigde handelaar van voorraden en gaat de marktkennis over, die volledig strategieŽn en risicobeheer, aan leerlingen zou kunnen omvatten.

Het kiezen van een mentor is een gevoelige kwestie, en de achtergrond van een mentor zou aanzienlijk succes in het investeren aan de effectenbeurs evenals genoeg ervaring moeten omvatten in termen van tijd in de markt.

De hoede kan in-persoon, door telefoon, via Internet, of als mengeling van verscheidene benaderingen plaatsvinden.

De effectenbeurshoede is duur, zodat zou u op de grondbeginselen waarschijnlijk moeten opleiden alvorens op een hoedeprogramma (om de meesten uit zulk een programma te krijgen) te beginnen.

De het programmamiddelen van de effectenbeurshoede omvatten:

  • tradingacademy.com/mentoring.shtm
  • realitytrader.com/mentoring.asp
  • telementor.org

Sommige van deze zelfde middelen bieden ook klaslokaalonderwijs op de effectenbeurs aan.

Voor extra middelen over effectenbeurzen te leren, zou u de informatie moeten bekijken beschikbaar bij makelarij.

Vele makelarij heeft verhoudingen met onderwijsmiddelen die hun cliŽnten helpen betere opgeleide effectenbeursinvesteerders worden.

Deze verhoudingen kunnen in verminderde prijzen en voorzien onderwijscursussen resulteren.

Leer over Effectenbeurzen - De Spelen van de Effectenbeurs

Zodra u een strategie, met inbegrip van de volledige maatregelen van het risicobeheer hebt geformuleerd, een goede manier om de strategie te testen is effectenbeursspelen uit te proberen.

Deze spelen laten u gewoonlijk risico-vrij uw investeringsvaardigheden uitproberen.

De beste spelen zijn aan de gang zijnde, betekenend kunt u met of kort of op lange termijn investeren perspectief, zoals u in echt.

Er zijn beperkingen aan deze spelen, natuurlijk, met tactische kwesties, zoals ordegrootte en vloeibaarheid in de markt die misschien kleinere rollen spelen.

De middelen voor deze spelen omvatten: