Home
Forex Blog
Site Search
Site Map
Learn Forex
Learn FX Trading
FX Trading Solutions
Trading Information
Mini FX Accounts
More Forex Resources
Currency Exchanges
Banks - Aa to Che
Banks - Chi to For
Banks - Fou to Lar
Banks - Las to Nor
Banks - Nor to Sal
Banks - Sal to Tyl
Banks - Uni to Yum
Investments
Investments II
Deutsch
Deutsch 2
Español
Español 2
Français
Français 2
Italiano
Italiano 2
Nederlands
Nederlands 2
Nihongo
Nihongo 2
Polski
Polski 2
Svenska
Svenska 2
Português
Português 2
Norsk
Hangungmal
Hangungmal 2
Russkiy Yazyk
Russkiy Yazyk 2
Billionaires
Pinyin
Pinyin 2
Greek
Suomeksi
Suomeksi 2
Suomeksi 3
Suomeksi 4
Stock Brokers
Venture Capital
Refinance

XML RSS
What is this?
Add to My Yahoo!
Add to My MSN
Add to Google
 

nanotechnologia inwestycja

Nanotechnologia inwestycja powszechnie rozdawać z odmianowy sektor the gospodarka: nanotechnologia być oczekiwać przyszłościowy rękodzielniczy technologia ten transakcja z zgromadzenie w the cząsteczkowy poziom.

The słowo "nanotechnologia" mieć popularny i używać różny typ badanie dokąd the wymiar być popularny wokoło 1,000 nanometr.

Nanotechnologia być także dlaczego ty móc różny teren wśród nanotechnologia.

Ponieważ finansowanie być oczekiwać przyszłościowy technologia, mnóstwo the finansowanie w ten sektor przychodzić od rządowy zasoby i inwestor który zaopatrzeniowy uruchomienie finansowanie.

Zasoby dla Nanotech Inwestycja

Jeżeli youre ciekawić w w nanotechnologia, tam być kilka zasoby który móc ty na twój sposób.

Che the zasoby musieć z w kapitał inwestycyjny fundusz, che być inwestorski teren samodzielnie.

Inny sposób w nanotechnologia być publicznie handlować firma który być aktywny w the nanotechnologia badanie.

Firma te firma spisywać ich główny biznesowy linia jako firma różny, che być także ich główny źródło zysk lub strata, che dodawać inny element dla ty badanie przed ewentualny w taki firma.

Zasoby o nanotechnologia i w ono zawierać: