Financial Services:www.NearMePayday.Loan Houston Loan CompaniesHome
Forex Blog
Site Search
Site Map
Learn Forex
Learn FX Trading
FX Trading Solutions
Trading Information
Mini FX Accounts
More Forex Resources
Currency Exchanges
Banks - Aa to Che
Banks - Chi to For
Banks - Fou to Lar
Banks - Las to Nor
Banks - Nor to Sal
Banks - Sal to Tyl
Banks - Uni to Yum
Investments
Investments II
Deutsch
Deutsch 2
Español
Español 2
Français
Français 2
Italiano
Italiano 2
Nederlands
Nederlands 2
Nihongo
Nihongo 2
Polski
Polski 2
Svenska
Svenska 2
Português
Português 2
Norsk
Hangungmal
Hangungmal 2
Russkiy Yazyk
Russkiy Yazyk 2
Billionaires
Pinyin
Pinyin 2
Greek
Suomeksi
Suomeksi 2
Suomeksi 3
Suomeksi 4
Stock Brokers
Venture Capital
Refinance
Sijoittaminen

[?] Subscribe To
This Site

XML RSS
Add to Google
Add to My Yahoo!
Add to My MSN
Add to Newsgator
Subscribe with Bloglines
 

Päivätreidaaja


Päivätreidaaja on yleensä osake-, johdannais-, tai valuutta-markkinoilla toimiva sijoittaja, jonka näkemysten otot markkinoista ovat maksimissaan kaupankäyntipäivän mittaisia.

Päivätreidaus on suosittua varsinkin osakemarkkinoiden kohdalla, joissa useampien päivien yli otettu näkemys saattaisi olla ongelmallinen johtuen kaupankäyntihintoihin usein tulevista gäpeistä eli hintaeroista, jotka syntyvät edellisen illan viimeisen kaupankäyntihinnan ja seuraavan aamun ensimmäisen kaupankäyntihinnan välille.

Nämä gäpit johtuvat usein siitä informaatiosta joka tulee markkinoille sen jälkeen, kun kaupankäynti on loppunut. Tämä informaatio näkyy hinnoissa, diskontataan hintoihin vasta aamun markkinoiden avautuessa. On tosin olemassa ns. jälkimarkkinat, jotka toimivat pörssin jo sulkeuduttua, sekä ns. ECM elektroniset markkinat, joilla kauppaa käyvät pörssin ollessa sulkeutuneena etupäässä institutionaaliset sijoittajat. Molempien näiden markkinoiden ongelmia ovat useimmiten epälikvidisyys suhteessa varsinaiseen pörssikauppaan.

Päivän sisällä käytävä kaupankäynti vaatii tyypillisesti täysiaikaista osanottoa, joten useimmat päivätreiderit tekevät tätä päätyökseen.

On olemassa useita erilaisia tekniikoita treidata vaikkapa osakkeita päivän sisäisesti. Yksi suosituimmista on tekninen analyysi, jota käyttäen voi tehdä ennusteita siitä mihin kurssit ovat menossa ja toisaalta osto/myynti päätöksiä näiden näkemysten perusteella.

Tekninen analyysi käyttää apunaan historiallisia hintatietoja ja graafeja, jotka on tehty näiden hintatietojen perusteella.

Tärkeää tässä suhteessa saattaa olla myös miten näitä historiallisia hintatietoja kerätään, esimerkiksi joka viiden minuutin välein tai vaikkapa 25 minuutin välein. Koska markkinat saattavat liikkua nopeasti, useat päivätreidaajista käyttävät hintatietoja jotka päivitetään joko jatkuvasti tai alle kymmenen minuutin välein perustuvalla graafilla.

Toinen yleinen tapa ottaa positioita päivän sisäisesti on tehdä niin tapauskohtaisesti. Yleinen tapa on esimerkiksi ottaa näkemys tuloksenjulkistamista ennen ei-teknisen fundamentaali analyysin perusteella. Tällainen treidaaja yleensä sulkee välittömästi position jos tapahtuman sisältö on toisenlainen kuin minkä perusteella positio on otettu.

useimmat päivän sisällä treidaavista pysäyttävät ottamansa positiot tietyllä kellonlyömällä ennen pörssin sulkeutumista, varmistuakseen ettei heille jää avoinna olevaa sijoitus positiota yli yön. Mikä kellonlyömä on optimaalinen kullekin treidaajalle riippuu mm. sijoitusten likvisyydestä markkinoilla ja positioiden koosta.

Usein sekoitetaan keskenään päivätreiderit ja toisaalta swing treidaajat. Swing treidaajan kaupankäyntihorisontti on pitempi kuin päivän sisäinen kaupankäynti, tyypillisesti kuitenkin viikko tai kaksi maksimissaan. Swing treidaaja saattaa kuitenkin ottaa ja sulkea positioita usein päivänsisäisesti, varsinkin jos ns. stop-loss riskin hallinta järjestelmän perusteella maksimaalinen tappio positiosta on tullut vastaan.

Myös päivätreidauksessa riskin hallinta mekanismit ovat tyypilisesti poikkeuksellisen tärkeät. Tällainen järjestelmä tyypillisesti määrittelee maksimiriskin per positio, sen miten riskiä vähennetään tappiollisilla markkinoilla, ja kuinka portfolion kokonaisriskiä hallitaan mm. eri instrumenttien korrelaation hallinnan avulla.

Päivätreidauksessa yleensä merkittävää roolia näyttelee myös mahdollisuus otta ns. lyhyt positio finanssi-instrumentista, jolloin tarjoituksena on hyötyä rahallisesti instrumentin kurssilaskusta. Tämä positionotto poikkeaa isojen massojen yleisimmistä strategioista, joissa tarkoituksena on tyypillisesti hyötyä rahallisesti vain kurssinoususta.

Lyhyen position ottaminen on joillakin finanssimarkkinoilla erittäin helppoa, kuten valuuttamarkkinoilla. Valuuttamarkkinoilla tapahtuva kaupankäynti on myös tyypiltään tauotonta viikon aikana pl. viikonloput, joka mahdollistaa aukottoman hinnanmuodostuksen valuutalle, ja siten päivän sisäisesti treidaavalle lisää mahdollisuuksia tehdä rahaa markkinoilla ennen viikonlopun taukoa.

Kansainvälinen valuutan treidaus alkaa tyypillisesti maanantaina paikallista aikaa Aasian finanssikeskuksissa kuten Uudessa Seelannissa Aucklannissa, ja loppuu perjantaina paikallista aikaa Los Angelesissa ja Honolulun pankeissa.


Päivätreidaaja sivulta Forex Opas sivulle.


Copyright © 2014-2020 www.Forex-Guide.net. All rights reserved