Home
Forex Blog
Site Search
Site Map
Learn Forex
Learn FX Trading
FX Trading Solutions
Trading Information
Mini FX Accounts
More Forex Resources
Currency Exchanges
Banks - Aa to Che
Banks - Chi to For
Banks - Fou to Lar
Banks - Las to Nor
Banks - Nor to Sal
Banks - Sal to Tyl
Banks - Uni to Yum
Investments
Investments II
Deutsch
Deutsch 2
Español
Español 2
Français
Français 2
Italiano
Italiano 2
Nederlands
Nederlands 2
Nihongo
Nihongo 2
Polski
Polski 2
Svenska
Svenska 2
Português
Português 2
Norsk
Hangungmal
Hangungmal 2
Russkiy Yazyk
Russkiy Yazyk 2
Billionaires
Pinyin
Pinyin 2
Greek
Suomeksi
Suomeksi 2
Suomeksi 3
Suomeksi 4
Stock Brokers
Venture Capital
Refinance

XML RSS
What is this?
Add to My Yahoo!
Add to My MSN
Add to Google
 

uwalniać Rynek Papierów Wartościowych gra

uwalniać Rynek Papierów Wartościowych gra

Bezpłatny Rynek Papierów Wartościowych gra być wielki sposób jak the Rynek Papierów Wartościowych praca i twój strategia na symulować handlarski środowisko.

Gdy handlować z jeden jeden swobodnie gra, ty ogólny budować i kierować wirtualny portfolios zapas, robić rynek, przerwa i ograniczenie rozkaz na the faktyczny ochrona, i współzawodniczyć z budować jak inny twój strategia praca porównywać the targowy wskaźnik i inny gracz.

Najwięcej the gra bawić się z zapas handlować w the duży wymiana, tak jak NYSE i NASDAQ.

Tam być także cudzoziemski gra, pozwolić ty twój umiejętność na cudzoziemski rynek, tak jak the Londyński Giełda Papierów Wartościowych.

Opcja the gra nawet pozwolić dla test postępowy handlarski technika tak jak krótki sprzedawanie, z margines, i opcja.

Utrzymanie w umysł, który the symulować środowisko korespondować sto procent z faktyczny handlarski środowisko.

System być bardzo znacząco szczególnie jeżeli ty próbować szczególnie dzień system handlowy, dokąd mały błąd móc lub the dochodowość taki system.

Cecha który korespondować kompletnie normalny warunek zawierać, na przykład, the płynność the rynek, che wpływać the cena ty płacić na normalny warunek.

The wycena móc także opóźniać, che wpływać the cena ty płacić dla zapas na the gra.

Tam być inny jednakowy typ warunek the rezultat gra online versus faktyczny handel.

Dostępny Bezpłatny Rynek Papierów Wartościowych Gra

Przez postęp w online oprogramowanie, ono zostać tani wirtualny Giełda Papierów Wartościowych gra online.

Kurtaż bezpłatny gra pierwotnie dostawać ich finansowanie od reklamodawca, i od skierowanie opłata kojarzony faktyczny kurtaż.

Gra dostępny zawierać: